Teisingi programiniai sprendimai
 UAB „NetCode“ kuria programinius sprendimus, kurie apjungia veiklos procesus ir technologijas į darniai veikiančią visumą. Puikiai suprantame, kad veiklos informaciniams poreikiams tenkinti pirmiausia būtina šiuos poreikius identifikuoti ir išanalizuoti ir tik tuomet parinkti technologinius sprendimus. Nesame susieti su konkrečių gamintojų programiniais sprendimais, todėl kiekvienu individualiu atveju stengiamės parinkti technologijas, geriausiai tinkančias atskiroms probleminėms sritims. Mūsų siūlomos technologijos yra ne tik plačiai naudojamos visame pasaulyje, bet išbandytos ir sėkmingai įdiegtos vykdytuose didelės apimties projektuose.  Klientų iškeltus uždavinius galime pasiekti tik pasitelkę savo sritį išmanančių ir kvalifikuotų specialistų komandą, todėl įmonėje dirba sertifikuoti technologijų specialistai, kurie turi sukaupę didelę patirtį kuriant kompleksinius programinės įrangos sprendimus, paremtus moderniais programiniais karkasais ir technologijomis. Taip pat turime didelį partnerių ratą, su kuriais kartu esame įgyvendinę ne vieną didelės apimties projektą. 

Siekdami užtikrinti programinės įrangos kokybę, vadovaujamės tarptautiniu mastu pripažintomis metodikomis, standartais bei gerosiomis praktikomis. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

 LogoBlueRGB LT PNG
Paslaugos
 • Poreikių ir veiklos procesų analizė
  Poreikių ir veiklos procesų analizė

  Kurdami specializuotus programinius sprendimus pirmiausia išanalizuojame užsakovo poreikius ir kompiuterizuojamus veiklos procesus. Analizės rezultatai dokumentuojami pasitelkiant tarptautiniu mastu pripažintas modeliavimo kalbas ir notacijas, tokias kaip UML (angl. Unified Modeling Language) bei BPMN (angl. Business Process Model and Notation).  Siekdami aiškiau suprasti užsakovo veiklą ir poreikius analizės dokumentacijoje naudojame panaudos atvejų bei veiklos procesų schemas. Reikalavimų analizės ir specifikavimo dokumentacija yra naudojama kaip pagrindas toliau projektuojant ir kuriant programinę įrangą.

 • Projektavimas
  Projektavimas

  Projektavimo etape atsižvelgdami į išanalizuotus užsakovo poreikius bei veiklos procesus parenkame tinkamiausias technologijas ir suprojektuojame informacinės sistemos architektūrą. Aiškiai apibrėžiame visus pagrindinius būsimos sistemos komponentus: loginę ir fizinę architektūrą, duomenų struktūras ir esybes, duomenų mainų sąsajas, naudotojo sąsajos elementus ir pan. Didelį dėmesį skiriame naudotojo sąsajos patogumui, todėl dar projektavimo metu parengiame naudotojo sąsajos prototipus ir į jų vertinimą įtraukiame būsimus sistemos naudotojus. Tokiu būdu išvengiame galimos atmetimo reakcijos vėlesniuose programinės įrangos kūrimo etapuose.

 • Programavimas
  Programavimas

  Patyrusių programuotojų komanda remdamasi analizės ir projektavimo rezultatais sukuria veikiančią programinę įrangą. Siekdami užtikrinti aukštą programinio kodo kokybę remiamės gerosiomis programavimo praktikomis bei kodo konvencijomis, kurios apibrėžia pagrindines kodo rašymo taisykles, tokias kaip išeities kodo struktūra, komentavimo, kintamųjų deklaravimo, įvardijimo taisykles ir pan. Šių praktikų laikymasis užtikrina geresnį išeities kodo skaitomumą bei palengvina programinės įrangos aptarnavimą ateityje. Taip pat taikome nuolatinio integravimo (angl. Continuous integration - CI) programavimo praktiką, kuri suteikia galimybę kasdien arba net keletą kartų per dieną į demonstracinę aplinką sudiegti programinės įrangos atnaujinimus ir tokiu būdu ankstyvoje stadijoje aptikti klaidas bei gauti užsakovo atsiliepimus. CI praktikos taikymas mums leidžia iš esmės padidinti programinės įrangos kokybę bei pagreitina jos pristatymą užsakovui.

 • Testavimas
  Testavimas

  Testavimo tikslas – išbandyti sukurtą programinės įrangos funkcionalumą ir ištaisyti išaiškėjusias klaidas. Testavimo metu tikrinamas atskirų komponentų bei integruotos sistemos atitikimas reikalavimams bei veiklos procesams. Siekdami užtikrinti sėkmingą testavimo veiklų vykdymą iš anksto parengiame ir su užsakovu suderiname testavimo planą, metodiką bei testavimo scenarijus. Esant poreikiui kartu su užsakovu dalyvaujame testavime bei konsultuojame su sistemos funkcionalumu ir testavimu susijusiais klausimais. Testavimo klaidų registravimui galime pasiūlyti per internetą pasiekiamą klaidų registravimo ir valdymo sistemą.

Technologijos Technologijos
 • Java programinės įrangos kūrimo karkasas Spring
 • Duomenų bazių valdymo sistemos PostgreSQL, MS SQL
 • Objektinio reliacinio susiejimo karkasas Hibernate
 • Naudotojo sąsajos kūrimo karkasai AngularJS, JSF, JQuery, Bootstrap, underscore.js
 • Integracinės platformos Mule ESB, Apache MQ
 • Indeksavimo ir paieškos variklis Apache Solr
 • Veiklos procesų kompiuterizavimo ir valdymo platforma Activiti BPM
 • Portalas Liferay
 • Semantinių aplikacijų kūrimo karkasas Apache Jena
 • Ataskaitų serveris Jasper Reports
Projektai
 • Maisto produktų etikečių vertimo platforma - CORRELING
  Maisto produktų etikečių vertimo platforma - CORRELING
  Maisto produktų etikečių vertimo platforma - CORRELING
  Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų bibliotekos ir e. parduotuvės sukūrimas ir įdiegimas
  Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų bibliotekos ir e. parduotuvės sukūrimas ir įdiegimas
  Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų bibliotekos ir e. parduotuvės sukūrimas ir įdiegimas
  VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
  VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
  VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
  Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas
  Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas
  Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas
 • Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistemos sukūrimas
  Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistemos sukūrimas
  Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistemos sukūrimas
  Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės sukūrimas
  Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės sukūrimas
  Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės sukūrimas
  E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas
  E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas
  E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas
Maisto produktų etikečių vertimo platforma - CORRELING
Maisto produktų etikečių vertimo platforma - CORRELING

Projekto metu sukurta „Correling“ platforma – nemokamas Europos Sąjungos etikečių ruošimo vedlys ir profesionalios verifikavimo bei vertimo paslaugos vienoje elektroninėje sistemoje. Šioje sistemoje pagal Europos Sąjungos maisto ir gėrimų ženklinimo reikalavimus paruoštos etikečių ruošimo formos. Šiuo metu sistemos platformoje galima ruošti etiketes anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, lenkų, rusų ir lietuvių kalbomis ir pateikti vertimui į visas 24 Europos Sąjungos kalbas. Visos sukurtos etiketės saugomos „Correling“ sistemoje, todėl bet kada prisijungus galima jomis naudotis. Profesionalias maisto prekių ir gėrimų etikečių vertimo ir verifikavimo paslaugas „Correling“ platformoje galima užsisakyti bet kuriuo paros metu, pageidaujama Europos Sąjungos kalba. Kiekviena naujai sukurta etiketė yra verifikuojama profesionalų. Vertimai atliekami ES ir konkrečios šalies įstatymus išmanačio vertėjo.

Correling sistema sukurta panaudojant modernias atvirojo kodo technologijas: AngularJS, Java Spring karkasas, MySQL, Hibernate ir kt.
Platforma pasiekaima internete adresu: http://correling.com

Projekto terminas: 2016.10 – 2017.08

Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų bibliotekos ir e. parduotuvės sukūrimas ir įdiegimas
Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų bibliotekos ir e. parduotuvės sukūrimas ir įdiegimas

Projekto metu sukurta Lietuvos standartizacijos departamento elektroninė e.standartų biblioteka ir e.parduotuvė, kurią naudojant gyventojai ir verslo subjektai gali atlikti kontekstinę paiešką tarp galiojančių Lietuvos, Europos ir tarptautinių standartų. Taip pat sukurtas įrankis .pdf formato standartų konvertavimui į ePUB bei MOBI formatus, sukurtas klientų apklausų vykdymo funkcionalumas. E.standartų biblioteka ir e.parduotuvė realizuota laikantis pažangių mikroservisų architektūros principų bei panaudojant moderniais atvirojo kodo technologijas: Docker, AngularJS, Java Spring karkasas, PostgreSQL, Hibernate, Apache Solr ir kt. E.standartų biblioteka ir e.parduotuvė pasiekaima internete adresu: https://eshop.lsd.lt

Projekto terminas: 2016.12 – 2017.12

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Netcode įgyvendina projektą „VĮ Ignalinos atominės elektrinės aukcionų vykdymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Pagrindinis Projekto tikslas - sukurti aukcionų vykdymo informacinę sistemą, kuri leistų kompiuterizuotu būdu kaupti, tvarkyti, apdoroti, saugoti ir teikti duomenis apie nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimus, einamuosius pardavimus, pirkėjų pasiūlymus, pardavimų vykdymą ir rezultatus.

Projekto terminas: 2016.04 – dabar

Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas
Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas

UAB „NetCode“ kartu su partneriu UAB „Insoft“ įgyvendina projektą „Nacionalinio atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvo taikomosios programinės įrangos sukūrimas ir įdiegimas“. Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V „Mokslo duomenų archyvas“ finansuojamą projektą Nr. VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“. Pagrindinis projekto tikslas sukurti vieningą nacionalinį atviros prieigos mokslo duomenų archyvą, leidžiantį teikti el. paslaugas, kaupti ir saugoti mokslų tyrimų empirinius duomenis ir kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją (tyrėjų duomenys, finansavimo šaltinių bei institucijų duomenys, duomenų kodavimo schemos, informacija apie programas, projektus ir jų ataskaitos, publikacijas ir kt.), sudarant galimybę visiems norintiesiems nemokamai, lengvai ir patogiai juos pasiekti internetu www.midas.lt

Projekto terminas: 2014.05 – 2015.05

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistemos sukūrimas
Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistemos sukūrimas

UAB „NetCode“ kartu su partneriais UAB „BULL Baltija“ ir UAB „Proit“ įgyvendino projektą „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos sukūrimas“. Projekto metu buvo sukurta lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (toliau – LKIIS), kurios pagalba suskaitmeninti pasirinkti lietuvių kalbos ištekliai, sukurtos elektroninės šių išteklių duomenų bazės ir jų valdymo įrankiai bei sukurta vieša prieiga visuomenei, kuria naudojantis visuomenei bus prieinama suskaitmeninti lietuvių kalbos ištekliai. Sukurta sistema atitinka SOA (angl. Service Oriented Architecture) pagrindinius principus. LKIIS sistemoje realizuotas naudotojų, prieigos teisių, klasifikatorių bei portalų turinio valdymas ir administravimas. Sukurta integracinė sąsaja su Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomomis tautosakos kartotekų duomenų bazėmis. Taip pat realizuotos integracinės tinklinės paslaugos (angl. web services) suteikiančios galimybę pakartotinai panaudoti LKIIS saugomus duomenis kitose išorinėse informacinėse sistemose. Sistema palaiko ir yra suderinama su XML bei HTML formatu, integracinės tinklinės paslaugos realizuotos SOAP, HTTP ir XML protokolų pagrindu.

LKIIS žodynai skaitmeninami remiantis standarte ISO 24613:2008 “Language resource management – Lexical markup framework (LMF)” pateikiamomis elektroninių kalbos išteklių aprašymo ir kūrimo rekomendacijomis.


Projekto terminas: 2013.03 – 2014.08

http://lkiis.lki.lt

Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės sukūrimas
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės sukūrimas

UAB „NetCode“ kartu su partneriu UAB „Gaumina“ įgyvendina projektą „Naujos integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių, produktų ir paslaugų interneto svetainės www.raštija.lt sukūrimas“. Svetainėje suinteresuotoms visuomenės tikslinėms grupėms užtikrinama galimybė viešai ir nemokamai naudotis esamais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais. Svetainėje realizuojamas semantinėmis technologijomis pagrįsta paieška bei naršymas. 


Projekto terminas: 2013.09 – 2015.04

www.raštija.lt 

E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas
E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas

Netcode kartu su partneriais įgyvendino projektą „E.knygų bibliotekos ir e.knygų leidimo infrastruktūros sukūrimas“. Sukurta el. knygų biblioteka aprūpina mokytojus ir besimokančius asmenis reikalinga literatūra ir užtikrina elektroninės profesinio mokymo medžiagos sklaidą. Vidiniai sistemos naudotojai turi galimybę talpinti profesinio mokymo knygas bei užduočių sąsiuvinius įvairiais elektroniniais formatais, tokiais kaip EPUB, MOBI, PDF, DOCX bei HTML. Šie formatai yra suderinami su įvairiomis el. knygų skaityklėmis. E.knygų biblioteka yra realizuota panaudojant moderniais atvirojo kodo technologijas: AngularJS, Java Spring karkasas, PostgreSQL, Hibernate, Apache Solr ir t.t. Visas el. knygų bibliotekoje laikomas turinys yra prieinamas viešai internete.

Projekto terminas: 2015.06 – 2015.09

http://pmturinys.kpmpc.lt

karjera Šiuo metu ieškome
 • Programuotojo (-os)

  Ieškome žmogaus, kuris su užsidegimu:

  • imtųsi taikomųjų informacinių sistemų projektavimo ir programavimo;
  • padėtų klientams randant tinkamiausią techninį sprendimą;
  • dirbtų komandoje įgyvendinant sudėtingus projektus.

  Būtų puiku, jei Jūs:

  • gilinate savo žinias taikomųjų informacinių sistemų kūrime;
  • įgijote ir praktikoje taikote programavimo kalbų ir duomenų bazių valdymo sistemų žinias;
  • lavinotės ar vis dar lavinatės technologijų srityje;
  • galite bendrauti angliškai;
  • galite pateikti savo žinių įrodymus (sertifikatus).

  Mes Jums siūlome

  • Darbą su dideliais IT projektais;
  • Galimybę mokytis ir tobulėti;
  • Rezultatus atitinkantį finansinį įvertinimą;
  • Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.


  Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti adresu info@netcode.lt

   

   

 • Analitiko-projektuotojo (-os)

  Ieškome žmogaus, kuris su užsidegimu:

  • imtųsi reikalavimų analizės, specifikavimo bei informacinių sistemų projektavimo;
  • padėtų klientams randant tinkamiausią techninį sprendimą;
  • prisidėtų prie techninių pasiūlymų rengimo;
  • dirbtų komandoje įgyvendinant sudėtingus projektus.

  Būtų puiku, jei jūs: 

  • turite informacinių technologijų išsilavinimą ir toliau gilinate žinias šioje srityje;
  • sugebate rengti techninę dokumentaciją;
  • suprantate informacinių sistemų architektūrinius principus;
  • turite DB projektavimo žinių;
  • išmanote UML modeliavimo kalbą;
  • galite pateikti savo žinių įrodymus (sertifikatus).

  Mes Jums siūlome

  • Darbą su dideliais IT projektais;
  • Galimybę mokytis ir tobulėti;
  • Rezultatus atitinkantį finansinį įvertinimą;
  • Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.


  Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti adresu info@netcode.lt

   

   

Kontaktai

UAB "NETCODE"

V. Gerulaičio g. 10, LT-08200, Vilnius, Lietuva 
Įmonės kodas: 302906100
PVM kodas: LT100007261016
Tel. +370 612 13300
El. p. info@netcode.lt